Jukka Laajarinne

Jukka Laajarinne syntyi Lahdessa vuonna 1970. Hän opiskeli Helsingissä ja filosofian maisteriksi valmistuttuaan toimi useita vuosia matemaattisten aineiden ja filosofian opettajana.