Kaisa Koivisto

FT Kaisa Koivisto on Suomen lasimuseon intendentti ja suomalaisen lasimuotoilun asiantuntija.