Meri Luttinen

Meri Luttinen (s. 1987) on tamperelainen esikoiskirjailija. Hän on valmistunut maisteriksi suomen kielestä ja kirjallisuudesta ja työskennellyt suomen opettamisen ja oppimateriaalien parissa. Kirjoittamista hän on opiskellut Viita-akatemian kirjoittajakoulussa. Luttinen on kiinnostunut ihmisten arjesta eri aikakausina ja haluaa teksteillään viedä lukijat toisiin maailmoihin.