Michel de Montaigne

Michel Eyquem de Montaigne (1533-92) oli Ranskan renessanssiajan moraalifilosofi, jota pidetään esseemuodon kehittäjänä.

1500-luvun uskonnolliset ja valtiolliset mullistukset muokkasivat hänestä skeptikon ja humanistin, joka Sokrateen tavoin tiesi vain, ettei tiennyt mitään.