Pekka Hallberg

Pekka Hallberg (s. 1944) on korkeimman hallinto-oikeuden presidentti. Hän on väitellyt sekä oikeustieteen (1978) että valtiotieteiden (2004) tohtoriksi. Hän on dosentti Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoissa.

Hallberg on ollut korkeimman hallinto-oikeuden jäsenenä vuodesta 1979 ja presidenttinä vuodesta 1993. Hän on toiminut myös oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksena, Suomen akatemian tutkijana ja hallinto-oikeuden professorina. Hallberg on sovitellut komiteoissa suuria lainsäädäntöhankkeita sekä osallistunut keskeisesti valtiosääntöuudistuksiin ja erityisesti perusoikeussäännösten kehittämiseen ja niiden soveltamiseen.

Hallberg on kirjoittanut lukuisia teoksia oikeuden eri aloilta. Lisäksi hän on puheenvuorokirjoissaan Oikeus puntarissa (1997), Oikeudenmukainen oikeudenkäynti 2000-luvulla (2001) ja Arvot tasapainossa (2005) kuvannut oikeuden peruskysymyksiä sekä ihmisten ja järjestelmien jännitteitä.

Tämä kirja jatkaa arvokeskustelua oikeuden ja vallan solmukohdista. Hallberg arvioi pitkän tuomarinuransa pohjalta oikeuden kehitystä, piirtää tutkijana vallankäytön kehityskaarta ja matkakuvauksissaan etsii toimivan oikeusvaltion ihannetta ihmisten kannalta.

Lue lisää