Sari Mullola

Filosofian tohtori Sari Mullola kirjoitti väitöskirjansa aiheesta temperamentti ja oppilasarviointi.

Mullola toimii tutkijatohtorina Helsingin Yliopiston Käyttäytymistieteiden laitoksella professori Liisa Keltikangas-Järvisen johtamassa tutkimusryhmässä Personality and Well-Being.

Lisätietoja tutkimusryhmästä, sen tutkimuskohteista ja julkaisuista Käyttäytymistieteiden laitoksen sivuilla.

Lue lisää