Tiedote: WSOY osallistuu ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön lahjoittamalla Energian aika –teoksen kansanedustajille

31.10.2018

Vastaukset ilmastonmuutokseen ovat monimutkaisia, mutta helppojen virheiden välttäminen on yksinkertaista. Päätösten tueksi tarvitaan tutkittua tietoa, jota antaa Aki Suokon ja Rauli Partasen teos Energian aika. Avain talouskasvuun, hyvinvointiin ja ilmastonmuutokseen.

Kuinka ratkaista ilmastonmuutos ilman, että hyvinvointimme romahtaa? Globaali hyvinvointimme perustuu talouskasvulle, joka perustuu kasvavaan energiankulutukseen, joka taas kiihdyttää ilmastonmuutosta. Energiantuotannossa pitää pyrkiä pikaisesti eroon fossiilisista polttoaineista, mutta se ei riitä: myös talouskasvun ja sillä tavoitellun hyvinvoinnin sekä energian tuotannon haittojen välinen yhteys täytyy katkaista.

Monet intuitiivisesti oikeiksi tuntuvat ”helpot” ratkaisut voivat olla haitallisia. Esimerkiksi parantuva energiatehokkuus voikin energiansäästön sijasta johtaa energiankulutuksen kasvuun lisääntyneiden kulutusmahdollisuuksien myötä, digitalisaatio ei vähennäkään energiantarvetta, biotalous voi olla katastrofaalinen luonnolle eikä uusiutuvien energialähteiden vallankumous ole paljosta hehkutuksesta huolimatta toistaiseksi johtanut merkittäviin päästövähennyksiin. Lisäksi yhä suurempi osa Suomen ja Euroopan kasvihuonekaasupäästöistä tuodaan kotimaan tilastoinnin ulkopuolelta, muista maista, tuontitavarana.

Vuoden tiedekirjana palkitussa teoksessa esitellään eri ratkaisujen hyviä ja huonoja puolia (biotalous, teknologia, verotus, rahatalous, degrowth, ja tietenkin erilaiset energiantuotantotavat). Tarvittavat muutokset ovat isoja, ne on tehtävä nopeasti, eikä harha-askeliin ole enää varaa. Ilmastonmuutosta vastaan tehtävän työn kolme tärkeintä asiaa ovat:

1. Eroon fossiilisista polttoaineista luonnon monimuotoisuutta heikentämättä.

2. Talouskasvuun keskittymisen sijasta ryhdyttävä tuottamaan hyvinvointia mahdollisimman pienellä ympäristöjalanjäljellä.

3. Ilmastonmuutoksen hillinnän taakka jaettava oikeudenmukaisesti – myös sukupolvien välillä.

 

Vuoden tiedekirja -palkinto annettiin 9.3.2018 Aki Suokon ja Rauli Partasen teokselle Energian aika. Avain talouskasvuun, hyvinvointiin ja ilmastonmuutokseen. Palkintoraatiin kuuluivat dosentti Markku Ihonen, dosentti Tuija Parvikko ja emerituskansleri Kari Raivio. Vuosittain jaettavan palkinnon myöntävät Tieteellisten seurain valtuuskunta ja Suomen tiedekustantajien liitto, joka rahoittaa palkinnon.

Ote palkintoraadin perusteluista:

”Energian aika on analyyttinen, huolellisesti argumentoiva ja realistinen mutta myös innovatiivinen ja innostava esitys planeettamme isoimmista haasteista. Yhteiskunta joutuu tekemään vaikeita valintoja ja kompromisseja niin sanottujen viheliäisten ongelmien ratkaisemiseksi. Ainoa kestävä peruste on monipuolinen tutkittu tieto. Teokseen on koottu suuri määrä tätä tietoa ymmärrettävään muotoon.”

 

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Aki Suokko, filosofian tohtori, diplomi-insinööri ja energiatekniikan lehtori
puhelin: 040 729 99 58, sähköposti: aki.suokko@centria.fi

Rauli Partanen, tietokirjailija, analyytikko ja energia-alan yrittäjä
puhelin: 050 560 35 44, sähköposti: raulipartanen@gmail.com

Joni Strandberg, kustannuspäällikkö, WSOY.
Sähköposti: joni.strandberg@wsoy.fi

Arvostelukappaleet: tiedotus@wsoy.fi